Nieuws

Van 6 tot 16 december 2016 was een delegatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen op de Filipijnen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor samenwerkingen tussen verschillende organisaties op de Filipijnen met linken met de provincie.

 

De Payoga-Kapatagan nam enthousiast deel aan de vergadering en kreeg bezoek op 8 december. Op de foto van links naaar rechts: Claire Santiago van Payoga, Tine Vanhee van Trias, Jan Dessein van het Wereldhuis van de provincie, Julie Madrid Flores, coordinator van de Payoga en Sonnie Evangelista uit Roeselare.

Op 22 en 23 januari 2016 bracht een team van ICCOO investment een bezoek aan de nieuwe faciliteiten van de Kapatagan. Ziehier een relaas.

Als nieuwe activiteit startte de Payoga-Kapatagan met een eigen organisch restaurant. Hier kunnen opnieuw een aantal mensen aan de slag en kunnen mensen proeven van alle lekkers van de demonstratieboerderij en de producten van de leden.

30 jarig bestaan.

Op 10 september 2015 vierde de Payoga-Kapatagan haar 30 jarig bestaan

Met de inkomsten van de verkoop van producten en een lening kon de Payoga-Kapatagan haar eigen grote vrachtwagen kopen. Daarnaast startten ze via een lening van ICCO de bouw van een nieuwe opslagplaats, kantoorruimte en vormingsruimte.

Een deel van de opbrengst van de solidariteitsactie van de Broederschool te Roeselare in de maand februari 2016 gaat naar de inrichting van de nieuwe vormingsruimtes.

Payoga-Kapatagan ging een lening aan bij ICCO voor de uitbreiding van de productiecapaciteit van organische mest.

Voor meer informatie zie:

 

 

Artikel : Artikel in MO-magazine over de Payoga: "de-eeuwige-strijd-tegen-japans-bloedgras" van Peter Dupont