Organische mest productie

Organische mestproductie


De fabriek voor organische mest van de Payoga-Kapatagan maakt goedkope kwaliteitsmest die een alternatief biedt voor de dure chemische mest.


Momenteel gebruiken een 5000-tal boeren de GREENFRIEND ORGANIC FERTILIZER van de Payoga-Kapatagan. In de fabriek voor organische mest werken tot 120 mensen full-time afhankelijk van het seizoen!!!