Vorming

Vorming


Payoga organiseert cursussen die de nodige kennis, vaardigheden en attitudes meegeven om mensen in staat te stellen hun eigen zaak op te starten. De staf van de Payoga volgt de verschillende projecten op en organiseert de nodige cursussen.

 

Jaarlijks komen meer dan 12.000 mensen een kort of langlopende cursus volgen op de demonstratieboerderij n in het trainingscentrum.

 

Daarnaast wordt de Payoga-Kapatagan zeer veel gevraagd als gastspreker op vormingssessies van andere organisaties van zowel ngo's als van de overheid.