Micro krediet voor ondernemers

Microkrediet voor ondernemers


Leden van de Payoga-Kapatagan die een cursus volgen als micro-entrepreneur kunnen achteraf een lening aangaan voor de opstart van hun productie. Sommigen gaan verder in de lanbouw of veeteelt en kweken geiten, kippen of varkens. Anderen starten hun eigen winkeltje of verwerken landbouwproducten. Nog anderen starten een bakkerijtje, een restaurant, een lasbedrijf, ...